arefslog

تاریخچه فعالیت کارخانجات صنعتی عارف به سال 1252 هجری شمسی باز می گردد

زمانی که حاج صفر علی عارف نظری پس از آموختن فنون ، سفالگری و چرخکاری چینی نزد استاد غلامرضا قضائی به تهران مهاجرت و در باغ فردوس تهران کارگاه تولید ظروف سفالین را افتتاح نمود. تولیدات این کارگاه در اکثر آشپزخانه ها و لبنیاتی های تهران مورد استفاده قرار می گرفت و در خانه ها نیز رواج داشت.

بعدها پسران حاج صفرعلی (قاسم ،حسین،امیر و عباس)فعالیت پدر را گسترش دادند و تولید

کوزه، گلدان ، و بعدها آجرهای نما و صنعتی را بدان افزودند.

در ادامه فعالیت کارخانجات عارف با تاسیس کارخانجات گچ تراشی، آهک، و خاک آسیابی در منطقه خاتون آباد نمودند.

بعلت حسن شهرت و مهارت فنی فرزندان مسکن و شهر سازی وقت از برادران عارف دعوت نمود تا نسبت به تاسیس کارخانجات صنعتی پیشرفته به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون توسعه و شهرسازی اقدام نماید. در این راستا این مجموعه نسبت به افتتاح معدن استخراج و تولید گچ در منطقه لواسان تهران و قلفک دماوند اقدام نمودند و نهایتاً با مشارکت برخی دست اندرکاران صنف گچ اقدام به تاسیس کارخانه و معدن گچ ساران در منطقه ایوانکی نمودند. این کارخانه در سال 1357افتتاح گردید هر چند متاسفانه به علت سیاستهای وقت پس از انقلاب کارخانه از دست به وجود آورندگان آن خارج شد.

درحال حاضر نیز مجموعه کارخانجات صنعتی عارف علاوه بر ادامه تولیدات سنتی خود به توزیع انواع مصالح ساختمانی می پردازد و در کنار آن طرحهای جدید برای تولید مصالح مدرن ساختمانی را دنبال می کند.