بلوم و عارف قشم
بلوم و عارف قشم
سقف کاذب عارف قشم
سقف کاذب عارف قشم

خانه و آشپزخانه بلوم blum

عارف قشم همکاری بسیار نزدیک با نمایندگی بلوم blum اتریش در ایران داشته و در آینده ای نزدیک اقدام به ارائه و فروش محصولات و لوازم این شرکت خواهد نمود.

 

دیگر لوازم و مصالح داخلی و دکوراتیو

 

برنامه  آتی عارف قشم تولید محصولات دکوراتیو و واردات مصالح خاص و دریافت سفارشات اختصاصی مصالح مربوط به طراحی و اجرای معماری داخل ساختمان و محیط درونی ساختمان است.