پروژه ساخت مجتمع مسکونی عارف قشم

پس از انجام چندین پروژه ساختمانی کوچک – اکنون مشغول به ساخت پروژه مجتمع مسکونی شهرک محک در دماوند می باشیم

 

این پروژه هم اکنون در حال ساخت می باشد

به زودی اطلاعات بیشتری در اختیار قرار می گیرد.